රෝද පුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් ඉහළ දස්කම්

76

දින 5ක් පුරාවට ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ පැවති ‘ITF Futures’ විවෘත රෝදපුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තරගවල දී ඊට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයින් රන් පදක්කම් 3ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. එහි දී ගාමිණී දිසානායක විශිෂ්ට දස්කම් දක්වමින් පිරිමි කේවල ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර එහි පිරිමි යුගල තරග ඉසව්ව සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දින 5ක් පුරාවට ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමයේ පැවති ‘ITF Futures’ විවෘත රෝදපුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තරගවල දී ඊට සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයින් රන් පදක්කම් 3ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. එහි දී ගාමිණී දිසානායක විශිෂ්ට දස්කම් දක්වමින් පිරිමි කේවල ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර එහි පිරිමි යුගල තරග ඉසව්ව සඳහා…