වොලිබෝල් රජු – ඉවාන්

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 2

114

ලොව ජනප්‍රියතම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් හැඳින්වෙන්නේ ඔහුයි. කිසිවෙකුට නොදෙවෙනි ක්‍රීඩා විලාශයකින් ලොවපුරා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය දිනා ගත් ඔහු උපතින්ම ඉතාලි ජාතිකයන්ට හිමිවන ආකර්ෂණීය විලාසිතා ක්‍රීඩා පිටිය තුළත් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමතෙක්. ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ දෙවැන්න වෙන් වන්නේ ඔහු වෙනුවෙන්. වාසනාවන්ත අංක 7 – ගිබා අංක 7…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව ජනප්‍රියතම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් හැඳින්වෙන්නේ ඔහුයි. කිසිවෙකුට නොදෙවෙනි ක්‍රීඩා විලාශයකින් ලොවපුරා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය දිනා ගත් ඔහු උපතින්ම ඉතාලි ජාතිකයන්ට හිමිවන ආකර්ෂණීය විලාසිතා ක්‍රීඩා පිටිය තුළත් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමතෙක්. ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ දෙවැන්න වෙන් වන්නේ ඔහු වෙනුවෙන්. වාසනාවන්ත අංක 7 – ගිබා අංක 7…