ලෝකේ කොහේවත් අංග සම්පූර්ණ විනිසුරුවරුන් නැහැ – නිසාම් ජමල්ඩීන්

457

ආන්දෝලනාත්මක ගැටුම් කිහිපයක් නිසාවෙන් කල් දැමුණු රග්බි තරග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මාධ්‍ය හමුවක් පසුගිය සතියේ දී පැවති අතර එහි දී ශ්‍රීලංකා විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති නිසාම් ජමල්ඩීන් මහතා අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ විනිසුරුවන්ට ඔවුන්ගේ කටයුතු නිසි පරිදි සිදු කිරීමට සහය ලබා දෙනලෙසත්, වැරදි සිදුවුවහොත් ගැටුම්වලට නොගොස් විනයක් සහිතව ඒවාට පිළිතුරු සෙවිය යුතු බවත්ය.