කොරෝනා සටනට ආපු තවත් ක්‍රීඩකයෙක්

13

COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද වසංගතයක් ලෙස පැතිරෙමින් පවතියි. මෙම තත්ත්වය හමුවේ මෙරට වැසියන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජය විසින් තාවකාලික ඇඳිරි නීති තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා පනවා ඇත. එලෙස ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය හමුවේ එදිනෙදා වැටුප් ලබන විශාල පිරිසක් අසරණ වී ඇත.  දිනේෂ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද වසංගතයක් ලෙස පැතිරෙමින් පවතියි. මෙම තත්ත්වය හමුවේ මෙරට වැසියන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජය විසින් තාවකාලික ඇඳිරි නීති තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා පනවා ඇත. එලෙස ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය හමුවේ එදිනෙදා වැටුප් ලබන විශාල පිරිසක් අසරණ වී ඇත.  දිනේෂ්…