කරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් වැඩි දස්කම්

19න් පහළ දෙවන පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

132

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන පෙළ තවත් තරග කිහිපයක් ගෙවී ගිය සතියේ ක්‍රියාත්මක විය. එම තරග කිහිපයෙන් තරග 4ක් ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් වීම කැපී පෙනුණි. තවත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙකුට මානසික ගැටලුවක්! මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක් මත ග්ලේන්….. නොවැම්බර් මාසය සඳහා ඉතාමත් හොඳ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන පෙළ තවත් තරග කිහිපයක් ගෙවී ගිය සතියේ ක්‍රියාත්මක විය. එම තරග කිහිපයෙන් තරග 4ක් ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් වීම කැපී පෙනුණි. තවත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෙකුට මානසික ගැටලුවක්! මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන දුෂ්කරතා කිහිපයක් මත ග්ලේන්….. නොවැම්බර් මාසය සඳහා ඉතාමත් හොඳ…