වේල්ස් කුමරුවන් සුබවාදීව නව වසර ආරම්භ කරයි

241

ලොව දිනන පාසල් ක්‍රිකට් තරු ජාතික තලයට ඔසවා තැබීමට පෙර හඳුනා ගැනීමට තිබෙන හොඳම තැන වන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියයි. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (3) පැවැත්වුණු අතර ඒ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව දිනන පාසල් ක්‍රිකට් තරු ජාතික තලයට ඔසවා තැබීමට පෙර හඳුනා ගැනීමට තිබෙන හොඳම තැන වන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියයි. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (3) පැවැත්වුණු අතර ඒ තරග…