කොළඹ තර්ස්ටන් හා සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාල ජය ගනී

131

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හා මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ අද (27) පැවති තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.   තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බවන්තගෙන් ශතකයක් සිංගර් ආයතනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හා මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ අද (27) පැවති තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.   තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ බවන්තගෙන් ශතකයක් සිංගර් ආයතනය…