සාලිය ජූඩ් ද ශතකලාභින්ගේ ලැයිස්තුවට

169

දිනෙන් දින උණුසුම් වන පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ පළමු කොටසේ තරගාවලියේ ඊයේ (25) නිමා වූ තරග අතරින් සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වමින් කැපී පෙණෙන්ට කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ සාලිය ජූඩ් සමත් විය. ඔහු දිනයේ අවසන් කාර්තුවේ දී කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයට එරෙහිව ශතකයක් රැස් කළේය.   මේ අතර ඊයේ නිමා වූ තරග අතුරින් කුරුණෑගල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිනෙන් දින උණුසුම් වන පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ පළමු කොටසේ තරගාවලියේ ඊයේ (25) නිමා වූ තරග අතරින් සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වමින් කැපී පෙණෙන්ට කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ සාලිය ජූඩ් සමත් විය. ඔහු දිනයේ අවසන් කාර්තුවේ දී කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයට එරෙහිව ශතකයක් රැස් කළේය.   මේ අතර ඊයේ නිමා වූ තරග අතුරින් කුරුණෑගල…