සඳරු ඩයස් සාන්ත ආනා ඉනිම වනසයි

169
Sandaru Dias
 

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (24) ක්‍රියාත්මක විය. අවිශ්ක, කමේෂ් හා මුදිත ශතක ලාභීන් බවට පත්වේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ චමත්කාරම ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය හා කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (24) ක්‍රියාත්මක විය. අවිශ්ක, කමේෂ් හා මුදිත ශතක ලාභීන් බවට පත්වේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ චමත්කාරම ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය හා කොටහේන සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය…