ධර්මරාජයට අනපේක්ෂිත පරාජයක්; මාතර සාන්ත තෝමස් තවත් ඉදිරියට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

8

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක දිනයක් වූ අද (23) දිනයේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සහ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 16 වටයේ තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක විය.  කන්ද උඩරටින් සහ මාතරින් සුපිරි 8 අසුන් දෙකක් ගනියි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තීරණාත්මක දිනයක් වූ අද (23) දිනයේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සහ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි 16 වටයේ තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක විය.  කන්ද උඩරටින් සහ මාතරින් සුපිරි 8 අසුන් දෙකක් ගනියි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ…