දකුණේ නවෝද් හා සඳුන් බස්නාහිර දකුණට වැඩ පෙන්වයි

470

අනාගතයේ ලොව දිනන්නට වෙර දරන සුවහසක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සිහින සඵල කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (17) පැවැත්විය.   වර්ෂාවෙන් එල්ල වුන බාධා නිසා තරග දෙකේම ආරම්භය නියමිත පරිදි සිදු කර ගැනීමට ලැබුණේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනාගතයේ ලොව දිනන්නට වෙර දරන සුවහසක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සිහින සඵල කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (17) පැවැත්විය.   වර්ෂාවෙන් එල්ල වුන බාධා නිසා තරග දෙකේම ආරම්භය නියමිත පරිදි සිදු කර ගැනීමට ලැබුණේ…