සාන්ත ජෝසප්, සහිරා, සාන්ත පැට්‍රික් සහ සාන්ත පීතර අවසන් පූර්ව වටයට

208
U18 division I
 

වයස අවුරුදු 18න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ පාසල් පාපන්දු ශූරතාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ඊයේ (24) මොරගස්මුල්ල ජානක රණවක ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය. ශූරයින්ගේ කුසලානය අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් කොළඹට 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා කණ්ඩායම.. පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය: සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය – සිරිකුරුස විද්‍යාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 18න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ පාසල් පාපන්දු ශූරතාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ඊයේ (24) මොරගස්මුල්ල ජානක රණවක ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය. ශූරයින්ගේ කුසලානය අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් කොළඹට 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා කණ්ඩායම.. පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය: සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය – සිරිකුරුස විද්‍යාලය…