පාපන්දුලෝලීන්ගේ සිහිනයක් සැබෑ කරන්නට සියල්ල සූදානම්!

262
 

පාපන්දු ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ කුසලාන චාරිකාව සිව්වැනි අදියර හරහා එම කුසලානය රටවල් 54කට රැගෙන යාමට නියමිත අතර එහි ආරම්භය සනිටුහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වේ. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුලෝලීන්ට දුර්ලභ අවස්ථාවක් පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉහළම ගෞරවය ලෙස සැලකෙන ලෝක කුසලාන ශූරතාවය ලොව පුරා රැගෙන යාමේ චාරිකාව එළඹෙන ජනවාරි මස… ඒ අනුව පාපන්දු ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාපන්දු ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ කුසලාන චාරිකාව සිව්වැනි අදියර හරහා එම කුසලානය රටවල් 54කට රැගෙන යාමට නියමිත අතර එහි ආරම්භය සනිටුහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වේ. ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුලෝලීන්ට දුර්ලභ අවස්ථාවක් පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඉහළම ගෞරවය ලෙස සැලකෙන ලෝක කුසලාන ශූරතාවය ලොව පුරා රැගෙන යාමේ චාරිකාව එළඹෙන ජනවාරි මස… ඒ අනුව පාපන්දු ලෝක…