16න් පහළ කණ්ඩායම් තේරීම කල් යයි

67
U16 trial Postponed

2018 කනිෂ්ඨ ආසියාතික පාපන්දු ශූරතාවලියට ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීමේ කටයුතු, පාපන්දු සම්මේලනය විසින් දින නියමයකින් තොරව කල් දමා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. සෙරන්ඩිබ් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරය ඉසදීන්ට ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු වන හා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන මොහොමඩ් ඉසදීන්, මාවනැල්ල සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායමේ නව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 කනිෂ්ඨ ආසියාතික පාපන්දු ශූරතාවලියට ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීමේ කටයුතු, පාපන්දු සම්මේලනය විසින් දින නියමයකින් තොරව කල් දමා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. සෙරන්ඩිබ් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරය ඉසදීන්ට ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු වන හා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙකු වන මොහොමඩ් ඉසදීන්, මාවනැල්ල සෙරන්ඩිබ් FC කණ්ඩායමේ නව…