13න් පහළ අවසන් පූර්ව සටනේ පාසල් තීන්දුයි

10

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන “සිංගර් කුසලාන” වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට කුරුණෑගල මලියදේව, මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන්, මොරටුව වේල්ස් කුමර සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල සමත් වූහ.  දකුණු අප්‍රිකාවට තරගයට අමතරව ප්‍රසාද ලකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන “සිංගර් කුසලාන” වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට කුරුණෑගල මලියදේව, මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන්, මොරටුව වේල්ස් කුමර සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල සමත් වූහ.  දකුණු අප්‍රිකාවට තරගයට අමතරව ප්‍රසාද ලකුණු…