තර්ස්ටන්-ඉසිපතන “සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය” මේ සති අන්තයේ දී

50

ශ්‍රී ලංකාවට “Big Match වසන්තය” කැන්දන කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 57 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය” වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය පෙබරවාරි මස 28 සහ 29 යන දෙදින පුරා කොළඹ 07, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ දී පැවැත්වේ.  වසර 4කට පසුව නිකිත ග්‍රේරෝ අභියෝගතා ශූරතාවය පානදුරට “බ්ලැක්හැම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවට “Big Match වසන්තය” කැන්දන කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 57 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය” වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය පෙබරවාරි මස 28 සහ 29 යන දෙදින පුරා කොළඹ 07, මේට්ලන්ඩ් පෙදෙස සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ දී පැවැත්වේ.  වසර 4කට පසුව නිකිත ග්‍රේරෝ අභියෝගතා ශූරතාවය පානදුරට “බ්ලැක්හැම්…