මේක තමයි මම දැකපු දුර්වලම පිතිකරණය – Grant Flower

71

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය ඊයේ (14) ගාල්ලේ දී ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම ලකුණු 135කට සීමා වූයේ වසර 20කට පසු ගාල්ලේ දී වාර්තා වූ අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දුර්වල පිතිකරණය පිළිබඳව පිතිකරණ පුහුණුකරු Grant Flower පළමු දිනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය ඊයේ (14) ගාල්ලේ දී ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිම ලකුණු 135කට සීමා වූයේ වසර 20කට පසු ගාල්ලේ දී වාර්තා වූ අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දුර්වල පිතිකරණය පිළිබඳව පිතිකරණ පුහුණුකරු Grant Flower පළමු දිනය…