தமது அங்கத்துவ நாடுகளை விருதுகள் மூலம் கௌரவிக்கும் ஐ.சி.சி.

78
Picture credit: Oliver McVeigh / ICC / SPORTSFILE

சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் (ஐ.சி.சி.) தமது அங்கத்துவ நாடுகளில் கிரிக்கெட் விளையாட்டினை விருத்தி செய்வதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.  “நோ போல்” பந்துகளை அவதானிக்கவுள்ள தொலைக்காட்சி நடுவர்! அந்தவகையில், ஐ.சி.சி. இந்த முயற்சிகளின் ஒரு அங்கமாக கடந்த ஆண்டு (2019) கிரிக்கெட் விளையாட்டில் முன்னேற்றம் காண்பித்த தமது அங்கத்துவ நாடுகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், கௌரவிக்கும் முகமாகவும் ஆறு பிரிவுகளில் விருதுகளை வழங்கியுள்ளது.  நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகள் ஐ.சி.சி. முன்னேற்ற…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் (ஐ.சி.சி.) தமது அங்கத்துவ நாடுகளில் கிரிக்கெட் விளையாட்டினை விருத்தி செய்வதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.  “நோ போல்” பந்துகளை அவதானிக்கவுள்ள தொலைக்காட்சி நடுவர்! அந்தவகையில், ஐ.சி.சி. இந்த முயற்சிகளின் ஒரு அங்கமாக கடந்த ஆண்டு (2019) கிரிக்கெட் விளையாட்டில் முன்னேற்றம் காண்பித்த தமது அங்கத்துவ நாடுகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், கௌரவிக்கும் முகமாகவும் ஆறு பிரிவுகளில் விருதுகளை வழங்கியுள்ளது.  நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகள் ஐ.சி.சி. முன்னேற்ற…