19 වැනි සල්පිටි රයිගම් කෝරල සටනට ක්‍රීඩකයින් අවි අමෝරයි

83
 

පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර 19 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “සල්පිටි රයිගම් කෝරල වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” මේ මස 27 සහ 28 දෙදින පුරා මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු පිටියේ දී පැවැත්වේ. දිනෙත්, මිරංග සහ අවිශ්ක ශතක රැස් කරයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ….. 2001…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය අතර 19 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන “සල්පිටි රයිගම් කෝරල වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” මේ මස 27 සහ 28 දෙදින පුරා මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු පිටියේ දී පැවැත්වේ. දිනෙත්, මිරංග සහ අවිශ්ක ශතක රැස් කරයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ….. 2001…