සෝන්ඩර්ස් හමුවේ ක්‍රිස්ටල් පැලස්ට ජය

251

2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරගයක් ලෙස ඊයේ (04) කැලණිය පාපන්දු සංකීර්ණයේ දී පැවති ක්‍රිස්ටල් පැලස් FC කණ්ඩායම සහ සෝන්ඩර්ස් SC කණ්ඩායම අතර තරගයෙන් ගෝල 3-1ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්නට ක්‍රිස්ටල් පැලස් කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පරාජයක් 2018 වසර සඳහා වන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 10 වන සතියේ තරගයක් ලෙස ඊයේ (04) කැලණිය පාපන්දු සංකීර්ණයේ දී පැවති ක්‍රිස්ටල් පැලස් FC කණ්ඩායම සහ සෝන්ඩර්ස් SC කණ්ඩායම අතර තරගයෙන් ගෝල 3-1ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්නට ක්‍රිස්ටල් පැලස් කණ්ඩායම සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් පරාජයක් 2018 වසර සඳහා වන වයස අවුරුදු 19න් පහළ…