තීරණාත්මක සුපිරි පළාත් සටනට සියල්ල සූදානම්

583

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අදියරක් මේ මස 4 වැනිදා දඹුල්ලේ හා පල්ලෙකැලේ දී ආරම්භ වේ. සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් ගැටුමට සුපිරි ක්‍රිකට් තරු රැසක් දනුෂ්ක ගුණතිලක සහ සඳුන් වීරක්කොඩි එක්ව ගොඩ නැගූ ද්විත්ව ශතක සබඳතා ඉනිම හේතුවෙන්.. රුපියල් මිලියන 322ක වියදමෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග අදියරක් මේ මස 4 වැනිදා දඹුල්ලේ හා පල්ලෙකැලේ දී ආරම්භ වේ. සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් ගැටුමට සුපිරි ක්‍රිකට් තරු රැසක් දනුෂ්ක ගුණතිලක සහ සඳුන් වීරක්කොඩි එක්ව ගොඩ නැගූ ද්විත්ව ශතක සබඳතා ඉනිම හේතුවෙන්.. රුපියල් මිලියන 322ක වියදමෙන්…