ලෝක කුසලානය අත ළඟ තියෙද්දී ICC ලොකු පුටුවක් වෙනස් වේ

140

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) හි 5 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා ලෙස මනූ ස්වෝනි මහතාව පත්කර තිබේ. දිමුත් ගැන තීරණයක් ගන්න SLC වෙතින් පරීක්ෂණයක් බීමත්ව ….. මේ දක්වාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස කටයුතු කළේ දකුණු අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක් මෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ද වන ඩේවිඩ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) හි 5 වැනි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා ලෙස මනූ ස්වෝනි මහතාව පත්කර තිබේ. දිමුත් ගැන තීරණයක් ගන්න SLC වෙතින් පරීක්ෂණයක් බීමත්ව ….. මේ දක්වාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස කටයුතු කළේ දකුණු අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක් මෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ද වන ඩේවිඩ්…