දිලීප්ගේ ප්‍රහාරයෙන් Ratnam පරදා Renownට විශිෂ්ට ජයක්

Super League Pre-Season 2021

198
Up Country Lions FC VS Sea Hawks FC, Renown SC VS Ratnam SC

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවේ අවසන් තරග ලෙස අද (24) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගවලින් Sea Hawks FC සහ Ratnam SC කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට Up Country Lions FC සහ Renown SC ක්‍රීඩකයන් සමත් වුනා. Up Country Lions FC – Sea Hawks FC තරගයේ 25…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ පූර්ව තරග කාලසීමාවේ අවසන් තරග ලෙස අද (24) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගවලින් Sea Hawks FC සහ Ratnam SC කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට Up Country Lions FC සහ Renown SC ක්‍රීඩකයන් සමත් වුනා. Up Country Lions FC – Sea Hawks FC තරගයේ 25…