කුළුඳුලේ එතෙරට පාකිස්තාන් ගිය අපේ ඇත්තෝ

12
©Getty Images

1981 වසරේ ටෙස්ට් වරම් දිනා ගත් අප, 1982 පෙබරවාරි මාසයේ එංගලන්තයට එරෙහිව මංගල ටෙස්ට් තරගයට මුහුණ දුන්නෙමු. එංගලන්තය එදා අපට ලබා දුන්නේ එක් ටෙස්ට් තරගයක් පමණි.  බොහෝ කලක් යන තුරු ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි එංගලන්තයේ ස්ථාවරය වෙනස් වූයේ නැත. එංගලන්තයට එරෙහිව මංගල ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පූර්ණ ක්‍රිකට් තරගාවලියකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1981 වසරේ ටෙස්ට් වරම් දිනා ගත් අප, 1982 පෙබරවාරි මාසයේ එංගලන්තයට එරෙහිව මංගල ටෙස්ට් තරගයට මුහුණ දුන්නෙමු. එංගලන්තය එදා අපට ලබා දුන්නේ එක් ටෙස්ට් තරගයක් පමණි.  බොහෝ කලක් යන තුරු ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි එංගලන්තයේ ස්ථාවරය වෙනස් වූයේ නැත. එංගලන්තයට එරෙහිව මංගල ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පූර්ණ ක්‍රිකට් තරගාවලියකට…