යොවුන් රග්බි ශූරයින්ට අනුශූරතාවය

610
 

වයස අවුරුදු 20න් පහළ ආසියානු යොවුන් සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රබල හොං කොං කණ්ඩායම හමුවේ අමිහිරි පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පසුගිය වසරේ දී ජයග්‍රහණය කළ ශූරතාවය මෙම වසරේ දී ද ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමිව ගියේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 20න් පහළ ආසියානු යොවුන් සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රබල හොං කොං කණ්ඩායම හමුවේ අමිහිරි පරාජයකට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පසුගිය වසරේ දී ජයග්‍රහණය කළ ශූරතාවය මෙම වසරේ දී ද ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමිව ගියේය.…