වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා හිමාෂ; ක්‍රීඩිකාව සුගන්ධි

703

2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික තේරීම් තරග කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (28) සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. දෙවන දිනයේ පැවති තරග ඉසව් අතරින් මීටර් 100 මීටර් 400 ඉසව්වල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය. සුගත්ගේ වාර්තාව විනෝජ් උදුරා ගනී දින දෙකක් පුරා පැවැත්වෙන 2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික තේරීම් තරග කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී අද (28) සාර්ථකව නිමාවට පත්විය. දෙවන දිනයේ පැවති තරග ඉසව් අතරින් මීටර් 100 මීටර් 400 ඉසව්වල දී කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වීමට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය. සුගත්ගේ වාර්තාව විනෝජ් උදුරා ගනී දින දෙකක් පුරා පැවැත්වෙන 2018 වර්ෂය සඳහා වන ජාතික…