රබාඩාලගේ හිසට ඉහළින් හයේ පහර ගැසූ මොරටු පුත්‍රයා

12711

පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් දකුණු අප්‍රිකාවේ දී ටෙස්ට් තරගයක් වෙනුවෙන් තරග වදිනවා මා දකින්නේ 1998 වසරේ දී ය. අපි දකුණු අප්‍රිකාවට ගියේ ලෝක ශූරයින් ලෙස වුව ද දකුණු අප්‍රිකානුවන් අපට පෙරලා සැලකුවේ ලෝක ශූර කණ්ඩායමකට සලකන ආකාරයෙන් නොවේ.  ක්‍රිකට් විස්තර විචාරයේ අසමසම හඬ පෞරුෂය හර්ෂ බෝග්ලේ විස්තර විචාරක කුටියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පළමු වරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් දකුණු අප්‍රිකාවේ දී ටෙස්ට් තරගයක් වෙනුවෙන් තරග වදිනවා මා දකින්නේ 1998 වසරේ දී ය. අපි දකුණු අප්‍රිකාවට ගියේ ලෝක ශූරයින් ලෙස වුව ද දකුණු අප්‍රිකානුවන් අපට පෙරලා සැලකුවේ ලෝක ශූර කණ්ඩායමකට සලකන ආකාරයෙන් නොවේ.  ක්‍රිකට් විස්තර විචාරයේ අසමසම හඬ පෞරුෂය හර්ෂ බෝග්ලේ විස්තර විචාරක කුටියේ…