ශ්‍රී ලංකාවෙන් සටන්කාමී අවසානයක්!

5

ගෙවුණු කාලපරිච්ඡේදය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම හට බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමේ ඉහළ දක්ෂතාවන් අතරට පැමිණීමට නොහැකිවූ බව නොරහසකි. කෙසේ නමුත් නැවත වතාවක් තම සුපුරුදු ජයග්‍රාහී මාවත වෙත අවතීර්ණ වෙමින් 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ ආසියානු කලාපීය සුදුස්සන් තෝරාගැනීමේ තරගාවලිය සාර්ථක සටහනකින් නිමා කිරීමට ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගෙවුණු කාලපරිච්ඡේදය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම හට බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමේ ඉහළ දක්ෂතාවන් අතරට පැමිණීමට නොහැකිවූ බව නොරහසකි. කෙසේ නමුත් නැවත වතාවක් තම සුපුරුදු ජයග්‍රාහී මාවත වෙත අවතීර්ණ වෙමින් 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ ආසියානු කලාපීය සුදුස්සන් තෝරාගැනීමේ තරගාවලිය සාර්ථක සටහනකින් නිමා කිරීමට ශ්‍රී…