ඩු ප්ලෙසී සහ අම්ලා ශ්‍රී ලංකාව ලැජ්ජාවට පත් කරයි

1720
 

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වැඩි තරග ප්‍රමාණයක දී ආතුර වී සිටි ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෝ අද (28) ඩර්හැම් පිටියේ දී නිමා වූ දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ තරගයේ දී ද පෙර ආතුර තත්ත්වයටම නැවත පත් වීම හේතුවෙන් කඩුලු 9ක ලැජ්ජා සහගත පරාජයකට මුහුණ දීමට ද සිදු වූහ. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ව මෙල්ල කිරීමට ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වැඩි තරග ප්‍රමාණයක දී ආතුර වී සිටි ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෝ අද (28) ඩර්හැම් පිටියේ දී නිමා වූ දකුණු අප්‍රිකාව සමඟ තරගයේ දී ද පෙර ආතුර තත්ත්වයටම නැවත පත් වීම හේතුවෙන් කඩුලු 9ක ලැජ්ජා සහගත පරාජයකට මුහුණ දීමට ද සිදු වූහ. දකුණු අප්‍රිකානුවන්ව මෙල්ල කිරීමට ශ්‍රී…