இந்தியாவிடம் ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி

80

 இந்திய கட்புலனற்றோர் அணி பெற்ற இமாலய ஓட்டங்களை பெற போராடிய இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் 113 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்தது. இதன்மூலம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரையும் இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி 0-2 என இழந்தது. இந்திய கட்புலனற்றோர் அணியிடம் வைட்-வொஷ் தோல்வியடைந்த இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணிக்கு எதிரான ஐந்தாவதும், இறுதியுமான… இந்தியாவுக்கு சுற்றுபயணம்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

 இந்திய கட்புலனற்றோர் அணி பெற்ற இமாலய ஓட்டங்களை பெற போராடிய இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியிலும் 113 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்தது. இதன்மூலம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரையும் இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி 0-2 என இழந்தது. இந்திய கட்புலனற்றோர் அணியிடம் வைட்-வொஷ் தோல்வியடைந்த இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணி இலங்கை கட்புலனற்றோர் அணிக்கு எதிரான ஐந்தாவதும், இறுதியுமான… இந்தியாவுக்கு சுற்றுபயணம்…