2015 සිට යම් පසුබෑමකට ලක්ව සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ පැවති එක්දින ලෝක කුසලානය සඳහා පිටත් වන්නේ තරගාවලියේ අවධානය අඩුවෙන්ම හිමි වූ කණ්ඩායමක් ලෙසයි.  Photo Story: No කතා; කෙළින්ම විකට් එකේ!! නවසීලන්තය සමඟ පැවති පළමු තරගයේ දී දරුණු පරාජයක් අත්විඳි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවැනි තරගයේ දී තියුණු සටනකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2015 සිට යම් පසුබෑමකට ලක්ව සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ පැවති එක්දින ලෝක කුසලානය සඳහා පිටත් වන්නේ තරගාවලියේ අවධානය අඩුවෙන්ම හිමි වූ කණ්ඩායමක් ලෙසයි.  Photo Story: No කතා; කෙළින්ම විකට් එකේ!! නවසීලන්තය සමඟ පැවති පළමු තරගයේ දී දරුණු පරාජයක් අත්විඳි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවැනි තරගයේ දී තියුණු සටනකට…