විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ඉතිහාස කතාව

144

ශ්‍රී ලංකාවේ තියන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා එළිදැක්වෙන තරග බිම විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලයි. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල 14ක සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර සරසවි ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිවී ඇත.  මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශූරතා තුනක් පිරිනැමේ. ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ තියන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා එළිදැක්වෙන තරග බිම විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලයි. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල 14ක සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර සරසවි ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිවී ඇත.  මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශූරතා තුනක් පිරිනැමේ. ඒ…