විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ඉතිහාස කතාව

73

ශ්‍රී ලංකාවේ තියන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා එළිදැක්වෙන තරග බිම විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලයි. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල 14ක සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවර සරසවි ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිවී ඇත. 

මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ දී ශූරතා තුනක් පිරිනැමේ. ඒ පිරිමි, කාන්තා හා සමස්ත ශූරතාව ලෙසයි. 

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මහා මංගල්‍යය ගැන දන්නවා ද?

අපේ රටේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කීයක් තියනවා ද? ඒ ඒ ……

12 වතාවක් මේ වන විට පැවති මෙම ක්‍රීඩා උළෙලේ දී සිව් වතාවක් පිරිමි ශූරයන් ලෙස කිරුළු පැලඳීමට කොළඹ හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමත්ව ඇත. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුන්වතාවක් පිරිමි ශූරතාව දිනා ඇත.  ඒ ඒ වසරවල සමස්ත පිරිමි ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල පහත පරිදි වේ.

වර්ෂයපිරිමි ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල
I1980පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
II1983කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
III1986කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
IV1992කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
V1995මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
VI1998කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
VII2001පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
VIII2004මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
IX2007පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
X2010මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
XI2013මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
XII2016ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය.

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ සාර්ථකම කාන්තා කණ්ඩායම ලෙස කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල කාන්තා කණ්ඩායම හැඳින්විය හැක. ඔවුන් 6 වතාවක් ශූරතාවට හිමිකම් කියා ඇත. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය කාන්තා ශූරතාව හිමි කර ගත් වාර ගණන හතරකි.

සමස්ත කාන්තා ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල පහත පරිදි වේ.

වර්ෂයකාන්තා ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල 
I1980පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
II1983කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
III1986පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
IV1992කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
V1995කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
VI1998කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
VII2001පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
VIII2004පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
IX2007කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
X2010ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
XI2013කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
XII2016කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ මෙතෙක් පැවති තරගාවලිවල දී සමස්ත ශූරතාව 6 වතාවක් දිනා ගැනීමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සමත්ව ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සාර්ථකම කණ්ඩායම බවට පත්වෙමිනි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට පමණක් දෙවැනි වෙමින් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සිව් වතාවක් සමස්ත ශූරතාව දිනා ඇත. 

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල පහත පරිදි වේ.

වර්ෂයසමස්ත ශූරතාව දිනා ගත් විශ්වවිද්‍යාල 
I1980පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
II1983කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
III1986කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
IV1992කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
V1995කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
VI1998කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
VII2001පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
VIII2004පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
IX2007පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
X2010කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
XI2013මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
XII2016ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

රගර්වලින් බැරි​ ​වුන දේ පේරාදෙණිය හොකීවලින් කරයි

13 වැනි ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ හොකී ……

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ සත්කාරකත්වය විශ්වවිද්‍යාල 6ක් විසින් මේ වන විට දරා ඇත. මුල් තරගාවලි 5 කොළඹට සීමා වූ අතර පළමුව තරගාවලිය කොළඹින් පිටතට ගෙන යන්නේ 1998 වසරේ දී ය. ඒ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයටයි. 1986 වසරෙන් පසුව වසර 6ක දීර්ඝ නිහැඬියාවක් සමඟින් නැවතත් තරගාවලිය ආරම්භ වන්නේ 1992 වසරේ දී ය. මේ දක්වා මෙම තරගාවලියට සත්කාරකත්වය ලබා දී ඇති විශ්වවිද්‍යාල පහත පරිදි වේ. 

වර්ෂයසත්කාරකත්වය දැරූ විශ්වවිද්‍යාල 
I1980කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
II1983කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
III1986කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
IV1992ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
V1995මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
VI1998රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
VII2001පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
VIII2004කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
IX2007කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
X2010ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
XI2013මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
XII2016වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ මෙවර සත්කාරකත්වය වසර 21කට පසුව නැවතත් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිව ඇත. අගෝස්තු මස 26 සිට සැප්තැම්බර් මස 6 වැනිදා දක්වා පුරා සති දෙකක් මේ ක්‍රීඩා උළෙල පැවැත්වීමට නියමිතය. 

තරගාවලියේ මූලික වටයේ තරග කීපයක් මේ වන විටත් ආරම්භ වී ඇති අතර එම සියලු තරග තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට ThePapare.com සූදානම්. 

>> තවත් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මුල් පිටුවට <<