திமுத் எதிர்காலத்தில் சிறந்த அணி ஒன்றை உருவாக்குவார் – திரிமான்ன

38

திமுத் எதிர்காலத்தில் சிறந்த அணி ஒன்றை உருவாக்குவார்” என்று பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இலங்கை ஒருநாள் அணியின் தலைவர் லஹிரு திரிமான்ன நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இலங்கை ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணித் தலைவர் திமுத் கருணாரத்ன இன்றியே இலங்கை அணி பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. திமுத் உட்பட இலங்கை அணியின் 10 வீரர்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பாகிஸ்தான் சுற்றுபயணத்தில் பங்கேற்கவில்லை. எனினும் திமுத் கருணாரத்ன சிறந்த அணி ஒன்றை உருவாக்கி…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

திமுத் எதிர்காலத்தில் சிறந்த அணி ஒன்றை உருவாக்குவார்” என்று பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இலங்கை ஒருநாள் அணியின் தலைவர் லஹிரு திரிமான்ன நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இலங்கை ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணித் தலைவர் திமுத் கருணாரத்ன இன்றியே இலங்கை அணி பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. திமுத் உட்பட இலங்கை அணியின் 10 வீரர்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பாகிஸ்தான் சுற்றுபயணத்தில் பங்கேற்கவில்லை. எனினும் திமுத் கருணாரத்ன சிறந்த அணி ஒன்றை உருவாக்கி…