ලොවක් බලා සිටින ශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තාන පළමු ටෙස්ට් තරගයට පෙර

47

2009 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉලක්ක කරගෙන එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට පසුව පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත, ඉතිහාසගත පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය හෙට (11) ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙනු ඇත. එම තරගය රාවල්පිණ්ඩි හිදී පැවැත්වේ. මේ එම තරගයේ පෙර විමසුමයි. SAG පිටියේ ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තු රිදියෙන් නිමවෙයි! ශ්‍රී ලංකාවට හිමි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2009 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉලක්ක කරගෙන එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට පසුව පාකිස්තානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත, ඉතිහාසගත පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය හෙට (11) ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙනු ඇත. එම තරගය රාවල්පිණ්ඩි හිදී පැවැත්වේ. මේ එම තරගයේ පෙර විමසුමයි. SAG පිටියේ ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තු රිදියෙන් නිමවෙයි! ශ්‍රී ලංකාවට හිමි…