පාකිස්තානයේ ක්‍රිකට් පිපාසය වර්ෂාවට පරදියි

0

වසර 10ක කාලයකට පසුව කරච්චි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක අසිරිය විඳීමට බලා සිටි පාකිස්තානු ප්‍රේක්ෂකයින්ට අදත් (27) තම බලාපොරොත්තු බොඳකර ගැනීමට සිදු විය. ඒ පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමකින් තොරවම ශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තානු පළමු එක්දින තරගය අත්හැර දැමීමට විනිසුරුවරුන් කටයුතු කිරීමත් සමඟයි. ලොවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වසර 10ක කාලයකට පසුව කරච්චි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක අසිරිය විඳීමට බලා සිටි පාකිස්තානු ප්‍රේක්ෂකයින්ට අදත් (27) තම බලාපොරොත්තු බොඳකර ගැනීමට සිදු විය. ඒ පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්වය නිසා කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමකින් තොරවම ශ්‍රී ලංකා – පාකිස්තානු පළමු එක්දින තරගය අත්හැර දැමීමට විනිසුරුවරුන් කටයුතු කිරීමත් සමඟයි. ලොවක්…