මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරග මාලාවේ දෙවන අදියරේ පාසල් කොටසේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙහි දී ඔවුන් හමුවේ ලකුණු 7 – 5ක් ලෙස පරාජය වූයේ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයයි. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ රග්බි ඉතිහාසයේ වැදගත්ම අවුරුද්ද මෙය ලෙස දැක්විය හැකිය. ඔවුන් තවත් වරක් ප්‍රමුඛ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරග මාලාවේ දෙවන අදියරේ පාසල් කොටසේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සමත් විය. මෙහි දී ඔවුන් හමුවේ ලකුණු 7 – 5ක් ලෙස පරාජය වූයේ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයයි. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ රග්බි ඉතිහාසයේ වැදගත්ම අවුරුද්ද මෙය ලෙස දැක්විය හැකිය. ඔවුන් තවත් වරක් ප්‍රමුඛ…