ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරග මාලාවේ කොළඹ අදියරේ තරග ඊයේ සහ පෙරේදා (16 සහ 17) දිනයන් හි දී කොළඹ පැරණි තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම අදියරේ අවසන් තරග ඊයේ පැවති අතර අතිශය උණුසුම් තරග රාශියක් අවසානයේ සමස්ත ජයග්‍රහණය මොබිටෙල් සමාගමේ අනුග්‍රාහකත්වය දරන ඊගල්ස් කණ්ඩායම විසින් හිමි කර ගන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා සුපර් සෙවන්ස් රග්බි තරග මාලාවේ කොළඹ අදියරේ තරග ඊයේ සහ පෙරේදා (16 සහ 17) දිනයන් හි දී කොළඹ පැරණි තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. මෙම අදියරේ අවසන් තරග ඊයේ පැවති අතර අතිශය උණුසුම් තරග රාශියක් අවසානයේ සමස්ත ජයග්‍රහණය මොබිටෙල් සමාගමේ අනුග්‍රාහකත්වය දරන ඊගල්ස් කණ්ඩායම විසින් හිමි කර ගන්නා…