ගෙවුනු දවස මැයි 20 – පාසල් රග්බි පිටියේ ශූරයින් තීරණය වේ!

992

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    කවිෂ්ගෙන් අර්ධ ශතකයක් ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයින් බිහි කළ අම්බලන්ගොඩ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබලතම පාසල් ද්විත්වයක් වන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 50 වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    කවිෂ්ගෙන් අර්ධ ශතකයක් ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයින් බිහි කළ අම්බලන්ගොඩ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබලතම පාසල් ද්විත්වයක් වන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 50 වැනි…