ගෙවුණු දවස ජුනි 20 – ශ්‍රී ලංකා A සංචිතයේ වෙනස්කම්

342

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – වයඹට සහ මධ්‍යමට ජය වයස අවුරුදු 19න් පහළ දක්ෂයන් සොයමින් සැරි සැරූ ගමනේ A කොටසේ කණ්ඩායම් අතර තරග අවසන් කරමින් ඊයේ (20) පැවති තරග අතුරින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව “ගෙවුණු දවස”. ක්‍රිකට් – වයඹට සහ මධ්‍යමට ජය වයස අවුරුදු 19න් පහළ දක්ෂයන් සොයමින් සැරි සැරූ ගමනේ A කොටසේ කණ්ඩායම් අතර තරග අවසන් කරමින් ඊයේ (20) පැවති තරග අතුරින්…