රශාන් නාලන්දා ජයග්‍රහණයේ නියමුවා වෙයි

80

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර අද (17) කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයීය පිටියේ දී නිමා වූ වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ දෙවැනි වටයේ තරගයෙන් කඩුලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට නාලන්දා විද්‍යාලය සමත් විය.  බිසඳු සහ ප්‍රශාන් රාජකීය ජයක් ලබා ගැනීමට හවුල්වේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර අද (17) කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයීය පිටියේ දී නිමා වූ වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කොටසේ දෙවැනි වටයේ තරගයෙන් කඩුලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට නාලන්දා විද්‍යාලය සමත් විය.  බිසඳු සහ ප්‍රශාන් රාජකීය ජයක් ලබා ගැනීමට හවුල්වේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය…