ශෙරාන් අමිඳුගෙන් වර්ණවත් ශතකයක්

151

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (17) නිමා වූ තරගයක දී ලකුණු 402ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය. මෙම තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ශෙරාන් අමිඳු ශතකයක් ලබා ගැනීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (17) නිමා වූ තරගයක දී ලකුණු 402ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය. මෙම තරගයේ දී සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ශෙරාන් අමිඳු ශතකයක් ලබා ගැනීම…