ශ්‍රී ලංකාවට ICC අවවාද කරයි

15363

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් පස්වැනි තරගය පසුගිය සෙනසුරාදා (15) ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟින් පැවති අතර එම තරගයෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක්විය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැටලුවකට අතවනයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා – ඕස්ට්‍රේලියා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් පස්වැනි තරගය පසුගිය සෙනසුරාදා (15) ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟින් පැවති අතර එම තරගයෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක්විය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැටලුවකට අතවනයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා – ඕස්ට්‍රේලියා…