දිනූෂගේ ශතකය අපතේ දමා සීවලී ක්‍රීඩකයෝ රන්මිණි සටන දිනයි

683

පැල්මඩුල්ල, ගංකන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ රත්නපුර සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර 10 වැනි වරටත් පැවති රන්මිණි සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයෙන් කඩුලු 7ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සමත් විය. දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයෝ එක්දින තරගයත් ජය ගනී රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ කුලීගොඩ ….. අද (12) පැල්මඩුල්ල, ගංකන්ද මධ්‍ය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පැල්මඩුල්ල, ගංකන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ රත්නපුර සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර 10 වැනි වරටත් පැවති රන්මිණි සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගයෙන් කඩුලු 7ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සමත් විය. දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයෝ එක්දින තරගයත් ජය ගනී රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ කුලීගොඩ ….. අද (12) පැල්මඩුල්ල, ගංකන්ද මධ්‍ය…