ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම් හොංකොං හි සිර වෙයි

415

ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම් හොංකොං හී පැවැත්වුණු ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට සහභාගී වූ අතර එම තරගාවලිය නිමා වීමෙන් පසුව එරටට ඇතුළු වූ Mangkhut සුළි කුණාටුව නිසා ඔවුන් එරටින් පිට වීමට නොහැකිව එහි සිර වී සිටින බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩිකාවෝ පළඟ ශූරතාවය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම් හොංකොං හී පැවැත්වුණු ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට සහභාගී වූ අතර එම තරගාවලිය නිමා වීමෙන් පසුව එරටට ඇතුළු වූ Mangkhut සුළි කුණාටුව නිසා ඔවුන් එරටින් පිට වීමට නොහැකිව එහි සිර වී සිටින බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ක්‍රීඩිකාවෝ පළඟ ශූරතාවය…