ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම බොට්ස්වානා සංචාරයක

62

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබීම ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම ලැබූ ඉහළම ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකේ. ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා මේ වන විට එංගලන්තය ලහි ලහියේ සුදානම් වෙමින් සිටි. එළඹෙන ජූලි මස 12 ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලිය ජූලි මස 21 වැනිදා දක්වා ලිවර්පූල් හි M&S Bank Arena…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබීම ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම ලැබූ ඉහළම ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකේ. ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා මේ වන විට එංගලන්තය ලහි ලහියේ සුදානම් වෙමින් සිටි. එළඹෙන ජූලි මස 12 ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක දැල්පන්දු තරගාවලිය ජූලි මස 21 වැනිදා දක්වා ලිවර්පූල් හි M&S Bank Arena…