2019 ලෝක කුසලානයට ගිය බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයින්ට ඉල්ලමක්!

19

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් සුභසාධක මණ්ඩලයේ නොපසුබට උත්සාහය නිසාවෙන් 2019 වසරේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුළ දැක්වූ දස්කම් අනුව එම සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයින් හට ලැබීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රසාද දීමනාව ඉතාමත් ඉක්මණින්ම ගෙවීමට කටයුතු කරන බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටියි.  ඉන්දියාවේ ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයට දින නියම කෙරේ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ ජූලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් සුභසාධක මණ්ඩලයේ නොපසුබට උත්සාහය නිසාවෙන් 2019 වසරේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුළ දැක්වූ දස්කම් අනුව එම සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයින් හට ලැබීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රසාද දීමනාව ඉතාමත් ඉක්මණින්ම ගෙවීමට කටයුතු කරන බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටියි.  ඉන්දියාවේ ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයට දින නියම කෙරේ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ ජූලි…