නිෂෝන්  පිටියෙන් ඉවතට; ප්‍රබලයන් කිහිප දෙනෙක් සංචිතයට

564

තම මංගල සත් සාමාජික තරගාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ නිෂෝන් පෙරේරා ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් එළඹෙන ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ 3 වන අදියර සඳහා ඔහු ක්‍රීඩා නොකරන බව වාර්තා වේ. ධනුෂ්ක රන්ජන්ට හදිසි ආබාධයක් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරග සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ… CH & FC ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රබල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තම මංගල සත් සාමාජික තරගාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ නිෂෝන් පෙරේරා ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් එළඹෙන ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ 3 වන අදියර සඳහා ඔහු ක්‍රීඩා නොකරන බව වාර්තා වේ. ධනුෂ්ක රන්ජන්ට හදිසි ආබාධයක් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරග සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ… CH & FC ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රබල…