ධනුෂ්ක රන්ජන්ට හදිසි ආබාධයක්

726
Ranjan
 

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරග සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු වන ධනුෂ්ක රන්ජන් ආබාධයකට ලක්ව ඇති බවට වාර්තා වේ. ආසියානු පදක්කම ගෙන එන්නට සවිය වෙන්න ‘සූරි’ත් සූදානමින් නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන්… රන්ජන්ගේ දකුණු පාදයේ කලවා ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මෙම ආබාධය ඇතිවී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ රග්බි තරග සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු වන ධනුෂ්ක රන්ජන් ආබාධයකට ලක්ව ඇති බවට වාර්තා වේ. ආසියානු පදක්කම ගෙන එන්නට සවිය වෙන්න ‘සූරි’ත් සූදානමින් නවක ක්‍රීඩකයන් හා උරෙනුර ගැටෙමින් පරිණත ක්‍රීඩකයින් අතලොස්සක් ද තම රට වෙනුවෙන්… රන්ජන්ගේ දකුණු පාදයේ කලවා ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මෙම ආබාධය ඇතිවී…