අශාන් සහ එවෝන්ගෙන් විශිෂ්ට දස්කම්

125

ඊයේ (17) උඩවලවේ සෙවනගල ‘ක්‍රාෆ්ට්ස්මන් ඔටෝ ඩ්රෝම්’ හිදී අවසන් වූ වලව සුපර්ක්‍රොස් 2017 තරගාවලියේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ධාවකයාගේ ස්ථානය නැවතත් තමන් සතුකර ගන්නට අශාන් සිල්වා සමත් වූ අතර එවෝන් ගුරුසිංහ සිය වසරේ පළමු, සමස්ත හොඳම යතුරුපැදි ධාවකයාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට සමත් විය. කාණ්ඩ 3ක ශූරතාවය සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයින්ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඊයේ (17) උඩවලවේ සෙවනගල ‘ක්‍රාෆ්ට්ස්මන් ඔටෝ ඩ්රෝම්’ හිදී අවසන් වූ වලව සුපර්ක්‍රොස් 2017 තරගාවලියේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ධාවකයාගේ ස්ථානය නැවතත් තමන් සතුකර ගන්නට අශාන් සිල්වා සමත් වූ අතර එවෝන් ගුරුසිංහ සිය වසරේ පළමු, සමස්ත හොඳම යතුරුපැදි ධාවකයාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට සමත් විය. කාණ්ඩ 3ක ශූරතාවය සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයින්ට…