ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායමේ නායකත්වයත් චන්දිමාල්ට

754

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා  දකුණු අප්‍රිකානු නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරග තුනකින්  සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම දිනේෂ් චන්දිමාල් වෙත පිරිනමා ඇත. වාසනාවෙන් ආරම්භ වී අවසානය අවාසනාවක් වූ වසර පහ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරග 5කින් සමන්විත එක්දින…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා  දකුණු අප්‍රිකානු නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරග තුනකින්  සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම දිනේෂ් චන්දිමාල් වෙත පිරිනමා ඇත. වාසනාවෙන් ආරම්භ වී අවසානය අවාසනාවක් වූ වසර පහ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරග 5කින් සමන්විත එක්දින…